Podatelna a spisovna

Podatelna UHK přijímá, eviduje, doručuje a vypravuje veškeré poštovní i jiné zásilky, které na univerzitu přicházejí či z ní odcházejí.

Podatelna UHK je jediným pracovištěm, které je oprávněno jménem UHK přijímat doručované zásilky všech typů. Žádáme proto všechny odesílatele, aby se všemi pracovišti univerzity korespondovali přes statutární adresu UHK: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové. Žádáme rovněž všechny doručovací a poštovní služby, aby zásilky svých klientů, které jsou určeny pro kterékoliv pracoviště či pracovníka UHK, doručovaly výhradně na uvedenou statutární adresu univerzity, tedy Podatelně UHK.

Informace pro vypravení pošty Akceptovatelné formáty pro elektronické podání

kontakt

Mgr. Andrea Liberská
e: andrea.liberska@uhk.cz

t: +420 493 332 552
a: budova R, místnost 81130


Spisovna UHK zajišťuje předarchivní péči o veškeré dokumenty UHK. Tyto dokumenty ukládá do doby skartačního řízení ve svých depozitářích, eviduje je a zpřístupňuje. Pracoviště organizuje skartační řízení a spravuje celouniverzitní systém elektronické spisové služby Athena, který je nástrojem elektronické správy dokumentů a administrativního managementu.

Spisový a skartační řád


Informace pro oblast spisové služby včetně aplikace ESS Athena lze nalézt zde:
vypravení datové zprávyodesílání zásilek mimo UHKvložení spisu do šanonu a uzavření spisuzpracování doručené poštyvyplnění věci dokumentuvyplnění počtu listů dokumentu a přílohvyplnění data vyhotovení a čj. odesilatelepoužití funkce šablonadoplnění způsobu vyřízenísouhrnné pokyny pro doplněné vyřízení dokumentu od 3. 9. 2018


kontakt

Mgr. Lenka Horáková, Ph.D.
e: lenka.horakova@uhk.cz
t: +420 493 332 542
a: budova R, místnost 81408


Nabídka sekce: Dokumenty