Studium a stáže mimo Evropu

Chceš vyjet do zahraničí za studiem, stáží v oboru, za výzkumem nebo na letní školu? Nevíš, z jakých zdrojů můžeš žádat stipendia? Zajímá Tě více možností než Erasmus? Prozkoumej náš web a nezapomeň se podívat na mapu partnerských univerzit UHK, která ti poradí, na jakých univerzitách v Evropě i mimo ni můžeš studovat. Jsme napojeni také na různé mezinárodní programy.  Konkrétní nabídku pro Tvůj obor, možnost stipendií a další podrobnosti zjistíš na zahraničním oddělení své fakulty.

 

Akademická informační agentura (AIA). Na základě mezinárodních smluv disponuje Česká republika určitým počtem stipendijních míst, která Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabízí českým studentům.

Pro některá místa (až dvousemestrální studijní pobyty) se zájemci mohou hlásit z kterékoli veřejné vysoké školy v ČR a výběr studentů pak probíhá centrálně na MŠMT. Část míst (tzv. kvóty) je přidělena jednotlivým vysokým školám a kandidáty pak vybírá a nominuje daná vysoká škola.

 

Fulbrightova komise je mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA. Nabízí možnost získání stipendií.

 

Quebecké univerzity. UHK je zapojena do BCI Student Exchange Program s vybranými Quebeckými univerzitami. Většina nabídek je pro studium ve francouzštině.

 

Freemover

Program pro freemovery je určený studentům, kteří chtějí v rámci svého studia na UHK absolvovat studijní nebo výzkumný pobyt či oborovou stáž v zahraničí a nemají možnost využít jakýkoliv výměnný program či jiné financování (např. program Erasmus+, meziuniverzitní dohody apod.)  Výhodou je, že jako freemover lze vycestovat do jakékoliv země světa a vybrat si libovolnou univerzitu, nevýhodou je, že si student musí sám vše zajistit a domluvit.

Freemoveři jedoucí na studijní pobyt musí vybranou univerzitu samostatně oslovit a se studijním pobytem musí souhlasit jak domácí fakulta/katedra, tak i daná zahraniční univerzita. Je nutno počítat s tím, že každá zahraniční univerzita má různá pravidla pro přijímání freemoverů (některé je nepřijímají vůbec nebo požadují školné). Je možná podpora ze stipendijních fondů fakult.

 

Letní školy

Studenti si sami vyhledají a zajistí konkrétní letní odbornou školu a osloví danou instituci. Je možná podpora ze stipendijních fondů fakult.

 

Fakultní stipendia

S financováním pobytu může pomoci stipendijní fond fakulty. Pokud si vyhledáš zahraniční mobilitu, která není finančně kryta, informuj se na zahraničním oddělení své fakulty, můžeš-li získat finanční podporu.

Pro všechny fakulty platí, že stipendium je určeno studentům všech cyklů a typů studijních programů. Mobilita může mít charakter studijního pobytu, odborné, pracovní či výzkumné stáže, letní školy, apod. Minimální délka pobytu je 31 dnů.

 

V neposlední řadě spektrum zahraničních příležitostí doplňují také stáže studentských organizací jako je např. AIESEC, která zprostředkovává stáže po celém světě.

 

Kromě výše uvedených zdrojů financování zahraničního studia můžeš využít dalších nabídek stipendií a příspěvků poskytovaných nadacemi, fondy a dalšími institucemi, které se zaměřují na podporu různých aktivit spojených s mezinárodní spoluprací a porozuměním nebo přímo podporou talentovaných studentů určitého oboru. Při přihlášení dej pozor na to, zda existují nějaká omezení ohledně slučitelnosti finanční podpory z daného zdroje s finanční podporou z jiných zdrojů.