Osobní bibliografická databáze (OBD)

​Osobní bibliografická databáze (OBD) je centrální systém pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů Univerzity Hradec Králové. Jedná se o webovou aplikaci OBD firmy DERS, s. r. o. K provozu aplikace postačuje mít k dispozici počítač připojený k Internetu  vybavený internetovým prohlížečem.

Vstup do systému

Prezentace OBD pro uživatele ke stažení zdePo přihlášení naleznete v systému odkaz na úplný manuál a aktuální informace.

Univerzitní správce OBD
Radek Vejvoda (
+420 493332579; radek.vejvoda@uhk.cz)

Fakultní správci OBD
Filozofická fakulta – Bc. Zuzana Řezníčková (
+420 493331214; zuzana.reznickova@uhk.cz)
Fakulta informatiky a managementu – Ing. Zuzana Svátková (+420 493332208; zuzana.svatkova@uhk.cz)
Pedagogická fakulta – Ing. et. Bc. Šárka Vítová (+420 493331115; sarka.vitova@uhk.cz)
Přírodovědecká fakulta – Mgr. Inesa Kotásková (+420 493332725; inesa.kotaskova@uhk.cz)

Správce databáze Granty a projekty
Libuše Rajmontová (+420 493332537, libuse.rajmontova@uhk.cz)

Správce číselníku zdrojů a vydavatelů
Mgr. Olga Halamová (+420 493331384, olga.halamova@uhk.cz)