Základní pravidla hodnocení VaVaI na UHK

Hodnocení tvůrčí činnosti na UHK probíhá podle Pravidel systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na UHK a Rektorského výnosu č. 11/2017 o Vnitřním hodnocení tvůrčí činnosti na UHK.

Hodnocení probíhá na několika úrovních v periodicitě a podle kritérií, které stanoví příslušné předpisy. Kritéria hodnocení akademických pracovníků a pracovišť fakult stanovuje děkan fakulty prostřednictvím řídícího aktu děkana. Kritéria hodnocení celouniverzitních výzkumných programů, soutěží či projektů stanovuje příslušná hodnotící komise.

Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací

 

Odkazy

Informace z Wikipedie:

 

Výklad na stránkách VŠE k impakt faktoru a citačnímu indexu: