Výzkumné směry

Univerzita Hradec Králové rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost v rámci výzkumných témat jednotlivých fakult a jejich vědecko-výzkumných týmů. V roce 2019 formulovala univerzita zároveň celouniverzitní výzkumné směry, které jsou multidisciplinárními a transdisciplinárními příležitostmi pro propojení a zesílení potenciálu jednotlivých fakult.

Celouniverzitními tématy jsou  Stárnutí ve zdraví a kvalita života (Healthy ageing and quality of life), Bezpečnost a udržitelný rozvoj v digitální společnosti (Security and sustainable development in digital society) a Nové výzvy ve výchově a vzdělávání (New challenges in education).

Vědecký portál UHK