Studijní oddělení

S veškerými otázkami studijního charakteru se obracejte na studijní oddělení příslušné fakulty. Při každé návštěvě se, prosím, prokazujte svým průkazem studenta.

Studijní oddělení vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům. Zajišťuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru. Vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a zkouškách a doklady o ukončení studia. Vede evidenci uchazečů o studium a podává informace o přijímacím řízení.

Studijní oddělení Pedagogické fakulty
Studijní oddělení Fakulty informatiky a managementu
Studijní oddělení Filozofické fakulty
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty