Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

UHK disponuje právy k habilitačním a jmenovacím řízením v těchto oborech:

habilitační řízení:

  • obor České a československé dějiny na Filozofické fakultě
  • obor Politologie na Filozofické fakultě
  • obor Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu
  • ​​​obor Didaktika fyziky na Přírodovědecké fakultě

jmenovací řízení:

  • obor České a československé dějiny na Filozofické fakultě
  • obor Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu

Další informace

Přehledy ukončených i probíhajících habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UHK jsou v nabídce v levém menu.

Informace fakult k řízením pro jednotlivé obory naleznete na následujících odkazech:
Filozofická fakulta
Fakulta informatiky a managementu
Přírodovědecká fakulta

Níže v dokumentech naleznete Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UHK a výnosy fakult k řízením probíhajícím na jejich půdě.