Řízení ke jmenování profesorem

Obor Datum zahájení Jméno Vědecká rada
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu 11. 9. 2018 doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný FIM UHK
Obor Uchazeč Pracoviště Zahájení řízení Účinnost jmenování
České a československé dějiny na Filozofické fakultě doc. PhDr. Dana Musilová, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 30. 5. 2014 11. 12. 2015
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 29. 1. 2014 1. 5. 2015
České a československé dějiny na Filozofické fakultě doc. PhDr. David Papajík, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 28. 11. 2012 1. 3. 2014
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. RNDr. Hana Skalská, CSc. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 22. 9. 2010 24. 6. 2011
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. RNDr. Eva Milková, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 3. 12. 2008 1. 5. 2010
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 23. 6. 2008 18. 9. 2009
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. Vysoká škola manažmentu v Trenčíně 9. 4. 2008 18. 9. 2009
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 10. 6. 2015 2. 12. 2016
České a československé dějiny na Filozofické fakultě doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 29. 10. 2015 19. 6. 2017
České a československé dějiny na Filozofické fakultě doc. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Ph.D. Historický ústav Akademie věd ČR 25. 9. 2015 13. 12. 2017
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. RNDr. Alice Kelemenová, CSc. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě 17. 2. 2016 13. 12. 2017
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové 17. 2. 2016 19. 6. 2017
České a československé dějiny na Filozofické fakultě doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 3. 10. 2017  
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. RNDr. Michal Munk, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 25. 10. 2017 18. 12. 2018
Obor Uchazeč Pracoviště Zahájení řízení Zastavení řízení
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. RNDr. Martin Kochol, PhD., DSc. Matematický ústav Slovenské akadémie vied, Bratislava 14. 3. 2012 6. 6. 2012

Nabídka sekce: Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem