Habilitační řízení

Obor Datum zahájení Jméno Vědecká rada
Didaktika fyziky na Přírodovědecké fakultě 6. 5. 2019 RNDr. Mgr. Jan Šlégr, Ph.D. PřF UHK
Didaktika fyziky na Přírodovědecké fakultě
30. 8. 2019
Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
PřF UHK
Didaktika fyziky na Přírodovědecké fakultě
3. 9. 2019
Mgr. et Mgr. Marie Hubálovská, Ph.D.
PřF UHK
Systémové inženýrství a informatika
25.9.2019
RNDr. Lucie Ciencialová, Ph.D.
FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika
25.9.2019
Ing. Pavel Čech, Ph.D.
FIM UHK
Obor Habilitant Domovské pracoviště Téma habilitační práce Schváleno VR
Didaktika fyziky
RNDr. Mária Csatáryová, PhD. 
Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovské univerzity v Prešově
Možnosti implementácie prvkov z astronómie do vyučovania fyziky pomocou počítačového programu Stellarium
22. května 2019 Vědeckou radou PřF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové MEN UNDER FIRE: The Motivation, Moral and Masculinity of Czech Soldiers in the Great War, 1914-1918 30. listopadu 2018 Vědeckou radou FF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Petr Orság, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Mezi realitou, propagandou a mýty. Československá exilová média v západní Evropě 1968 - 1989 5. října 2018 Vědeckou radou FF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Veronika Středová, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové Strukturalismus v českém historickém myšlení 13. listopadu 2015 Vědeckou radou FF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci Trestněprávní perzekuce odpůrců režimu v Československu v období tzv. normalizace (1969 - 1989) 29. května 2015 Vědeckou radou FF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Příběh z doby neobyčejného šílenství. Život a svět krupského koželuha Michela Stüelera za třicetileté války 28. listopadu 2014 Vědeckou radou FF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Zlatica Zudová–Lešková, CSc. ​Historický ústav Akademie věd ČR Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 1938–1945 24. května 2013 Vědeckou radou FF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Martin Šandera, Ph.D. ​ Historický Ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Hynce Ptáček z Pirkštejna. Opomíjený vítěz husitské revoluce 2. prosince 2011 Vědeckou radou FF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Dana Musilová, CSc.​ Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění Československé republiky 1918-1939 2. května 2011 Vědeckou radou FF UHK​
České a československé dějiny na Filozofické fakultě Dr. Boguslaw Czechowicz Historický Ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Dvě centra v Koruně. Čechy a Slezsko na cestách integrace a rozkolu 1348 – 1458 v kontextu politiky, ideologie a umění 21. května 2010 Vědeckou radou FF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Pavel Krafl, Dr. Oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., pobočka Brno Monasterium teatrum canonicorum regularium s. Augustini de novo exstruxit et fundavit 13. listopadu 2009 Vědeckou radou FF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě Mgr. Ivona Kollárová, PhD. Kabinet rukopisů a starých tisků Ústřední knihovny Slovenské akademie věd a Univerzita Komenského v Bratislavě Vydavatelé v 18. století. Případové studie k dějinám typografického média na území Slovenska 19. února 2008 Vědeckou radou FF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Marta Kohárová, CSc. Fakulta humanitních studií Univerzity Hradec Králové Monopolní výroba výbušných látek v Československé republice, Česko-Slovensku a Protektorátu Čechy a Morava 1918 - 1945 9. března 2007 Vědeckou radou FHS UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě V zajetí moci (Kulturní politika, její systémy a aktéři 1948 - 1956) 7. prosince 2006 Vědeckou radou FHS UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové České slovo mluvené i psané v proměnách času (Od husitství po národní obrození) 7. prosince 2006 Vědeckou radou FHS UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Ing. Miroslav Plaček Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Páni z Kunštátu. Rod erbu vrchních pruhů 7. prosince 2006 Vědeckou radou FHS UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Irena Korbelářová, Dr. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě Města na Těšínsku v 18. století 13. dubna 2005 Vědeckou radou PdF UHK
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Petr Kmošek, CSc. Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové Střelecké spolky měst z pomezí Čech, Moravy a Slezska a jejich malované terče 13. dubna 2005 Vědeckou radou PdF UHK
Didaktika fyziky na Přírodovědecké fakultě RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy Kvalita fyzikálního vzdělávání v rukou učitele 20. února 2019 Vědeckou radou PřF UHK
Didaktika fyziky na Přírodovědecké fakultě RNDr. Aba Teleki, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Význam špeciálnej teórie relativity v príprave budúcich stredoškolských učiteľov fyziky 8. listopadu 2017 Vědeckou radou PřF UHK
Didaktika fyziky na Přírodovědecké fakultě PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Energia v prírodovednom vzdelávaní prostredníctvom bádatel´sky orientovanej výučby a vzdialeného experimentu 30. listopadu 2016 Vědeckou radou PřF UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Ing. Vladimír Soběslav, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Efektivita cloud computingu 27. března 2019 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D. Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Plzni Prediktivní trhy 17. února 2016 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě Membránové systémy 11. listopadu 2015 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Ing. Marcela Sokolová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Strategický koncept využití intelektuálního kapitálu v procesu přeměny informační společnosti ve znalostní 10. června 2015 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Ing. Hana Tomášková, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Modelování a simulace diskrétních systémů 15. října 2014 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu RNDr. Pavel Pražák, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Diskrétní dynamické systémy v ekonomii 29. ledna 2014 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Ing. Filip Malý, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Architektura na klient m klient server 29. ledna 2014 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu ​Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Modelování adaptivní personalizované e-learningové výuky 25. září 2013 Vědeckou radou FIM UHK​
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu ​​RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave​ Systémy gridového počítania a ich bezpečnostné mechanizmy​ 20. března 2013 Vědeckou radou FIM UHK​
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu ​RNDr. et PaedDr. Hashim Habiballa, PhD. et Ph.D. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Automatizace dedukce ve znalostních systémech 6. prosince 2012 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Ing. Ladislav Beránek, CSc., MBA Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Řízení důvěry na online aukcích 6. června 2012 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Ing. Zoltán Balogh, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Modelovanie a simulácia procesov pomocou Petriho sietí 6. června 2012 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové Aplikace systémového přístupu, modelování a simulací v reálných jevech a procesech ​ 14. března 2012 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu RNDr. Michal Munk, PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Priprava a modelovanie dát v procese odhalovania znalosti na základe používania webu 14. března 2012 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D.​ Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Mobilita a její modelování​ 23. listopadu 2011 ​Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu RNDr. Jozef Bucko, PhD. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Košicích ​ Dovera a bezpečnosť na webových platformách. Problém elektronickej identity. 9. března 2011 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. ​ Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava Procesní přístup v řízení projektů informačních systémů 22. září 2010 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu RNDr. Kamila Olševičová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Problémy s omezujícími podmínkami řešené agentovými systémy 17. března 2010 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu RNDr. Petra Poulová, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Aplikace procesního přístupu v prostředí vysoké školy 16. prosince 2009 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Ing. Klára Antlová, Ph.D. Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci Vybrané přístupy ke strategickému řízení malých a středních podniků v informační společnosti 23. září 2009 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Ing. Vladimír Bureš, Ph.D. Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Multidisciplinarita znalostního managementu z perspektivy systémového inženýrství 23. září 2009 Vědeckou radou FIM UHK
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Ing. Radoslav Delina, PhD. Ekonomická fakulta Technické univerzity v Košicích Budovanie dôvery na elektronických obchodných platformách 9. dubna 2008 Vědeckou radou FIM UHK
Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě Dr. Roman Rosiek Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Psychophysiological Methods in Research on Didactics of Physics 27. ledna 2016 Vědeckou radou PřF UHK
Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová PhD. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Simulácia vo vyučování fyziky 27. ledna 2016 Vědeckou radou PřF UHK
Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě RNDr. Jan Kříž, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové Mezinárodní soutěže pro talentované žáky - jejich soutěěžící a úlohy 25. února 2015 Vědeckou radou FIM UHK
Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě RNDr. Libor Koníček, PhD. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Počítačem podporované experimenty z fyziky v současných paradigmatech vzdělávání 19. listopadu 2014 Vědeckou radou PřF UHK
Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Výuka fyziky v ČR na počátku 21. století 19. března 2014 Vědeckou radou PřF UHK
Obor Uchazeč Pracoviště Zahájení řízení Zastavení řízení
Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě RNDr. Renata Holubová, CSc. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 19.3.2014 19.11.2014
České a československé dějiny na Filozofické fakultě PhDr. Karel Maráz, Ph.D. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně 30.5.2014 6.5.2016
Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě RNDr. Dana Mandíková, CSc. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze 19.11.2014 25.2.2015
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu doc. Ing. Zuzana Palková, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 29.1.2014 15.10.2014
Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě Ing. Petr Michalík, Ph.D. Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni 5.9.2015 27.1.2016
Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 11.11.2015 26.4.2016
Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu Mgr. Milena Janáková, Ph.D.​ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě 11.11.2015 29.2.2016
Teorie vzdělávání ve fyzice na Přírodovědecké fakultě RNDr. Mária Csatáryová, PhD. Fakulta humanitních a prírodných vied Prešovské univerzity v Prešově 11.1.2016 29.4.2016
Politologie na Filozofické fakultě Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 11.10.2017 5.10.2018
Politologie na Filozofické fakultě PhDr. Petr Just, Ph.D. Katedra politologie a humanitních studií Metropolitní univerzity Praha 27.4.2018 7.3.2019
Politologie na Filozofické fakultě
Mgr. Getnet Tamene Kassa, Ph.D.
PLUS Academia s.r.o.
15.10.2017
26.4.2019

Nabídka sekce: Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem