Studium

Univerzita Hradec Králové nabízí akreditované bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční a v kombinované formě.

Jednotlivé součásti univerzity kladou při přípravě svých studentů důraz na úspěšné profesní uplatnění po absolvování studia. Pravidelně sledované a vyhodnocované statistiky dokládají, že počty absolventů UHK bez zaměstnání jsou zcela minimální. Studium na univerzitě se řídí jednotnými předpisy a odehrává se v relativně komorním prostředí. To umožňuje u mnoha disciplín nastolit individuální přístup ke studentům, které pak profesorský sbor univerzity považuje za své skutečné kolegy. 

Kontakty na studijní oddělení fakult a ústavu

Studijní oddělení Pedagogické fakulty
Studijní oddělení Fakulty informatiky a managementu
Studijní oddělení Filozofické fakulty
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty