Doktorské programy

Univerzita nabízí studium doktorských programů na všech svých fakultách. Podpora doktorandů je jednou z priorit univerzity formulovaných v Dlouhodobém záměru UHK 2016 – 2020. Doktorandi jsou intenzivně zapojováni do vědecko-výzkumné činnosti, do řešení projektů a publikační činnosti.

Bližší informace o nabízených doktorských studijních oborech naleznete na následujících odkazech jednotlivých fakult:

Filozofická fakulta

Fakulta informatiky a managementu

Pedagogická fakulta

Přírodovědecká fakulta