Zaměstnanecké mobility

Chcete získat více zkušeností a prohloubit své znalosti v zahraničí? Zaměstnanci UHK mají možnost na základě různých mobilitních programů vycestovat na několik dní na zahraniční univerzitu. Účelem těchto pobytů je získání nových vědomostí a dovedností, výměna zkušeností a navazování nové spolupráce. Pedagogové mají možnost poznat vzdělávací systémy v jiných zemích a vyzkoušet si výuku svých předmětů v jiném prostředí a jazyce. Neakademičtí pracovníci mohou zase využít nabídky školení a inspirovat se dobrou praxí ze zahraničí.

Program ERASMUS+

 • široká partnerská síť zahraničních univerzit (Erasmus+ MKM pokrývá nejen evropské země)
 • jasná pravidla výjezdu a ustálený formální proces dokumentace
 • zajištěné financování pobytu ze zdrojů programu 

Pobyty na základě smluv o spolupráci (portfolio UHK)

 • široká partnerská síť po celém světě
 • dle podmínek smlouvy 

Výzkumné a přednáškové pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

 • možnost působit na zahraničních vysokých školách v různých evropských i mimoevropských zemích
 • každoroční aktualizace nabídek
 • krátkodobé i dlouhodobé pobyty
 • možnost zvolit přednáškový nebo výzkumný druh pobytu
 • nabídky administruje a podrobnosti naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce – Akademická informační agentura

 Program CEEPUS

 • výjezdy na vysoké školy ve středoevropském a východoevropském regionu
 • lze vyjet buď na základě podání přihlášky do výběrového řízení pořádaného fakultou nebo v režimu freemover
 • příspěvek na pobyt vyplácen ze zdrojů programu CEEPUS, cestovní náklady hradí UHK 

Stipendia Fulbrightovy komise

Další možnosti

Kde získat informace jak na to?

Hlavním informačním zdrojem jsou zahraniční oddělení fakult a jejich webové stránky. Každá fakulta má svá partnerství a přidělené finanční zdroje. 

Propagace UHK v zahraničí

UHK má zájem spolupracovat s kvalitními zahraničními univerzitami, proto žádá své vyjíždějící zaměstnance, aby ji v rámci možností co nejlépe propagovali a navazovali nové prestižní spolupráce.

Každý vyjíždějící pracovník může požádat na zahraničním oddělení své fakulty o propagační materiály a předměty.