Zahraničí

V jednotlivých záložkách naleznete celouniverzitně platné informace. Pro přístup ke konkrétním informacím z fakult použijte fakultní stránky a dále záložku Zahraničí.

Mapa partnerských univerzit UHK


Mapa partnerských univerzit UHK zobrazuje všechny univerzity, na které mohou studenti nebo zaměstnanci UHK vycestovat na celou řadu mobilitních programů v rámci uzavřených meziuniverzitních smluv. Konkrétní informace o studijních pobytech, pracovních či výzkumných stážích poskytují zahraniční referáty každé fakulty. Rády sdělí informace o typech stipendií a jejich výši, o podmínkách a termínech výběrových řízení nebo o doporučeních na oborově vhodné univerzity.

Fakulta Kontaktní osoba na zahraničním oddělení E-mail Telefon
PdF Ing. Petra Nosková petra.noskova@uhk.cz 493331141
FIM Monika Hebková monika.hebkova@uhk.cz 493332209
FF Mgr. Markéta Machačová
(studijní pobyty Erasmus)
marketa.machacova@uhk.cz 493331218
FF Mgr. Martina Eliášová
(pracovní stáže Erasmus, mimoevropské mobility)
martina.eliasova@uhk.cz 493331212
PřF Mgr. Pavla Holubová pavla.holubova@uhk.cz 493332817

V případě zájmu o jakékoliv informace týkající se studentských a zaměstnaneckých mobilit se obracejte na referát zahraničních vztahů na své součásti:
 

Rektorát

Ing. Veronika Měchurová


Fakulta informatiky a managementu

Monika Hebková (Erasmus – vyjíždějící studenti; učitelé)
Bc. Kristýna Jandová (Erasmus – přijíždějící studenti; mimoevropské mobility – studenti)


Filozofická fakulta

Mgr. Markéta Machačová (Erasmus – studentské mobility za studiem; přípravný jazykový kurz českého jazyka; anglické studijní programy)
Mgr. Martina Eliášová (Erasmus – učitelské a zaměstnanecké mobility, studentské stáže, kreditová mobilita; mimoevropské mobility (Latinská Amerika, Afrika)


Pedagogická fakulta

Ing. Petra Nosková
 

Přírodovědecká fakulta

Mgr. Pavla Holubová