Etická komise pro výzkum

Etická komise pro výzkum Univerzity Hradec Králové je zřízena rektorem na základě čl. 8 Organizačního a vnitřního řádu Univerzity Hradec Králové. Komise je nedílnou součástí systému pro zajištění kvality a dodržování etických standardů při výzkumu na Univerzitě Hradec Králové. Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na UHK zahrnujícího zejména lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu), ale i ostatní činnosti vyžadující posouzení z etického hlediska. Komise pracuje dle jednacího řádu stanoveného Rektorským výnosem č. 13/2018.

Členové Etické komise pro výzkum

 

prof. PhDr. Marek Franěk, Ph.D., CSc. – předseda komise
doc. Mgr. Ján Bunčák, CSc.
doc. PhDr. Jan Lašek, CSc.
Mgr. Eugenie Nepovimová, Ph.D.
Mgr. Leona Stašová, Ph.D.

Žádosti o posouzení přijímá tajemnice komise Iveta Vondráčková (iveta.vondrackova@uhk.cz).