Studium v zahraničí

Mapa partnerských univerzit UHK
Mapa partnerských univerzit UHK zobrazuje všechny univerzity, na které mohou studenti nebo zaměstnanci UHK vycestovat na celou řadu mobilitních programů v rámci uzavřených meziuniverzitních smluv. Konkrétní informace o studijních pobytech, pracovních či výzkumných stážích poskytují zahraniční referáty každé fakulty. Rády sdělí informace o typech stipendií a jejich výši, o podmínkách a termínech výběrových řízení nebo o doporučeních na oborově vhodné univerzity.

Fakulta Kontaktní osoba na zahraničním oddělení E-mail Telefon
PdF Ing. Petra Nosková petra.noskova@uhk.cz 493331141
FIM Monika Hebková monika.hebkova@uhk.cz 493332209
FF Mgr. Markéta Machačová
(studijní pobyty Erasmus)
marketa.machacova@uhk.cz 493331218
FF Mgr. Martina Eliášová
(pracovní stáže Erasmus, mimoevropské mobility)
martina.eliasova@uhk.cz 493331212
PřF Mgr. Pavla Holubová pavla.holubova@uhk.cz 493332817