Referát internacionalizace Pedagogické fakulty

Kde nás najdete

Děkanát Pedagogické fakulty, budova C, náměstí Svobody 301, 1. patro, kancelář č. 12011 (vlevo od schodů, vedle učebny C1)

Personální obsazení 

Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D., proděkanka pro internacionalizaci a praxe

e-mail: daniela.vrabcova@uhk.cz
tel.: +420 605 008 706, +420 493 331 118

Konzultační hodiny (na budově C):
Středa: 11:30 - 13:30 (aktuální změny naleznete na osobní stránce Mgr. Daniela Vrabcové, Ph.D.)

Ing. Petra Nosková, koordinátorka internacionalizace, referentka pro zahr. styky

e-mail: petra.noskova@uhk.cz
tel.: +420 493 331 141

Mgr. Lucie Martinková, referentka
e-mail: lucie.martinkova@uhk.cz 
tel.: +420 493 331 115

Úřední hodiny

Pondělí - čtvrtek: 9:00 - 11:00, 12:00 - 14:00 (v jiném dni a čase jen po předchozí domluvě).