Kontakty

Korespondenční adresa:                  

Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové III

 

Telefon: + 420 493 331 111 (spojovatelka)
Podatelna: epodatelna@uhk.cz
Datová schránka: k3xj9dz

 

IČ: 62690094
DIČ: CZ62690094
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., č. ú. 2733  582/0800