Projekty

Pedagogická fakulta UHK se podílí na vědeckých, výzkumných a tvůrčích aktivitách - projektech podporovaných národními i mezinárodními subjekty.