Státní závěrečné zkoušky

Vážení studenti,
v této části naleznete informace týkající se státních závěrečných zkoušek. Po schválení vědeckou radou jsou zde zveřejněny jmenovací dekrety komisí státních závěrečných zkoušek.
Informace ohledně odevzdávání závěrečných prací obdržíte na jednotlivých katedrách (tyto termíny si stanovují jednotlivá pracoviště samostatně).

Upozornění:
Na státní závěrečné zkoušky se studenti hlásí ve STAG (Moje studium - Zápis na termíny).

K přihlášení je nutné mít uzavřené studium a zapsané příslušné státní zkoušky ve STAG. O zápis zkoušek je možné požádat formou písemné žádosti (doručené osobně nebo poštou), případně zaslat e-mail příslušné studijní referentce (jsou akceptovány pouze žádosti odeslané ze školního e-mailu). Žádost je bezplatná.

Upozorňujeme, že žádosti zaslané poštou nebo formou e-mailu jsou vyřizovány mimo úřední hodiny a studijní oddělení nenese odpovědnost za případnou obsazenost státnicových termínů v případě pozdějšího zpracování žádosti.

Studenti se mohou hlásit nejpozději v termínu uvedeném ve STAG (většinou 14 dní před termínem zkoušky - pokud je v jednom období více termínů zkoušek, počítá se tato lhůta k prvnímu možnému termínu, pozdější termíny se již nezohledňují). Studenti, kteří chtějí vykonat některou část státní závěrečné zkoušky v srpnu, se musí přihlásit nejpozději do 15. 7. daného roku.

 

Komise na státní závěrečné zkoušky probíhající v ak. roce 2019/2020

Pracoviště Pedagogické fakulty UHK

 • Hudební katedra
 • Katedra anglického jazyka a literatury
 • Katedra českého jazyka a literatury
 • Katedra francouzského jazyka a literatury
 • Katedra kulturních a náboženských studií
 • Katedra německého jazyka a literatury
 • Katedra pedagogiky a psychologie 
 • Katedra ruského jazyka a literatury
 • Katedra sociální patologie a sociologie
 • Katedra sociální pedagogiky
 • Katedra speciální pedagogiky
 • Katedra technických předmětů
 • Katedra tělesné výchovy a sportu
 • Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby 
 • Ústav primární a preprimární edukace

Pracoviště Filozofické fakulty UHK

 • Historický ústav
 • Katedra filozofie a společenských věd

Pracoviště Přírodovědecké fakulty UHK

 • Katedra biologie
 • Katedra fyziky
 • Katedra chemie
 • Katedra aplikované kybernetiky
 • Katedra matematiky