Publikační činnost

Důležitou vědeckovýzkumnou činností Pedagogické fakulty UHK je vydávání publikací a odborných periodik.

Publikace
Databáze
Metodika
Osobní bibliografická databáze

Publikace

Evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů Pedagogické fakulty UHK je dostupná v Osobní bibliografické databázi na adrese: https://obd.uhk.cz;.

PdF UHK v roce 2018 pokračovala ve vydávání dvou významných časopisů:

Korpus - gramatika – axiologie

vydává:  Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové  a Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. - recenzovaný vědecký neimpaktovaný časopis, vychází od roku 2010, od roku 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. KGA je citováno v databázích: ERIH Plus (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), Linguistic Bibliography / Bibliographie Linguistique (Brill), MLA International Bibliography (Modern Language Association of America), The Year's Work in Modern Language Studies (Modern Humanities Research Association), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (Academy of Sciences of the Czech Republic, Hungarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences and Slovak Academy of Sciences), Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie), Bibliografie české lingvistiky (Ústav pro jazyk český AV ČR).

Hradec Králové Journal of Anglophone Studies

vydává: Katedra anglického jazyka a literatury PdF UHK - vychází od roku 2014, v roce 2016 zařazen do databáze ERIH Plus.

Databáze

Základní databáze pro hodnocení publikačních výstupů jsou přístupné v elektronických informačních zdrojích Univerzity Hradec Králové.

Rychlé odkazy: 

Metodika

Pedagogická fakulta UHK spadá do hodnocení Výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, řídí se Metodikou M17+.

Na stránce https://www.vyzkum.cz/ je možno vyhledávat jednotlivé výsledky Pedagogické fakulty UHK.

Pedagogická fakulta UHK je registrována podle CEA 18440. 

 

Osobní bibliografická databáze

Osobní bibliografická databáze (OBD) je centrální systém pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů Univerzity Hradec Králové. Jedná se o webovou aplikaci OBD firmy DERS, s. r. o. K provozu aplikace postačuje mít k dispozici počítač připojený k Internetu vybavený internetovým prohlížečem.
Vstup do systému naleznete na adrese: https://obd.uhk.cz; pro vstup je nutné použít univerzitní uživatelské jméno a heslo.
Prezentace OBD pro uživatele naleznete ke stažení na stránce Osobní bibliografická databáze (OBD). Po přihlášení naleznete v systému odkaz na úplný manuál a aktuální informace.

Univerzitní správce OBD

Radek Vejvoda (+420 493 332 579; radek.vejvoda@uhk.cz)
Ing. Martin Sedláček (+420 493 332 515; martin.sedlacek.1@uhk.cz)
PdF - Ing. et. Bc. Šárka Vítová (+420 493 331 115; sarka.vitova@uhk.cz)

Správce číselníku zdrojů a vydavatelů

Mgr. Olga Halamová (+420 493 331 384; olga.halamova@uhk.cz)

Nabídka sekce: Věda a výzkum