Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je na PdF UHK realizováno jako studium za finanční úhradu podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UHK nabízí, zajišťuje a organizuje programy celoživotního vzdělávání po dohodě s příslušným odborným pracovištěm fakulty.

Úřední hodiny pro CŽV - Mgr. Lenky Česákové

pondělí: 13.00 – 16.00
středa: 13.00 – 15.30
čtvrtek: 8.30 – 11.00
pátek: 8.30 – 11.00 a 13:00 – 15:30

Aktuální změny úředních hodin budou zveřejněny na osobní stránce Mgr. Lenky Česákové (sekce Konzultační hodiny).

 

Vedením Centra celoživotního vzdělávání PdF UHK je pověřen proděkan PdF UHK pro legislativu, rozvoj a projekty PhDr. Pavel Zikl, Ph.D.