Spolupráce se zahraničím

Association Comenius/Comenius Association

Od roku 2011 je Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové členem organizace Comenius Association/ L´Association Comenius. Tato organizace sdružuje v současné době 31 vysokoškolských institucí z 18 evropských zemích, které vzdělávají budoucí učitele a tzv.edukátory.

Filozofií a záměrem organizace je rozvoj mezikulturních aspektů učitelství u budoucích učitelů v Evropě, zejména v oblasti mezivztahové, vzdělávací, metodologické, získávání zkušeností, jejich analýza a reflexe v metodách a přístupech výuky a učitelství mezi jednotlivými zeměmi Evropy.
 V rámci organizace se členské instituce zapojují do projektů zaměřených na konkrétní téma/problematiku z oblasti vzdělávání s mezinárodním a mezikulturním zaměřením, v rámci projektů probíhají krátkodobé intenzívní workshopy s účastí studentů a pedagogů z více členských zemí.

Dále se zapojují do organizace krátkodobých pobytů studentů a pedagogů v rámci tematických týdnů s účastí členských institucí, zaměřen na konkrétní téma z oblasti vzdělávání a poznávání kulturních rozdílů.
Cílem je prohloubit a zintenzivnit mezinárodní spolupráci a vyměňovat zkušenosti z oblasti vzdělávání v jednotlivých členských zemích.
V rámci aktivit organizace byla Pedagogická fakulta v roce 2013 koordinátorem mezinárodního projektu (v rámci programu LLP Erasmus Intenzívní programy) s názvem: "From exercising to exploring".

Více informací lze nalézt na webové stránce: http://www.associationcomenius.org