Často kladené dotazy

Údaj, na jakém místě jste se umístili v rámci jedné zkoušky, je pouze orientační pro uchazeče, celkový výsledek přijímací zkoušky závisí na tom, kolikátý jste v pořadí daného dvouoboru - tuto informaci máte v informacích o přihlášce k dispozici také.

Upozorňujeme, že zobrazené údaje se vždy týkají pouze dané oborové kombinace, tj. pokud se na obor přijímá 20 uchazečů, jsou přijímáni v rámci VŠECH kombinací daného oboru (v případě, že jste na oborové kombinaci v pořadí na 18. místě, neznamená to automatické přijetí).

Ve chvíli, kdy jsou zpracovány výsledky jednotlivých oborů, schází se hlavní přijímací komise, která rozhoduje o počtu přijatých studentů. U jednooborového studia je tento proces relativně rychlý, u dvouoborových studií je nutné počkat na přijímací zkoušky posledního oboru a následně (po zpracování všech bodů) sezvat pracovníky ze všech pracovišť, jejichž obory se v rámci daného programu nabízejí. Ti se domluví na počtech přijímaných studentů v jednotlivých kombinacích tak, aby byl dodržen maximální počet studentů přijímaných na každý z oborů.

Pozor, pokud je u oboru uvedeno, že se přijímá 20 studentů, znamená to u dvouoborového studia počet přijatých do VŠECH kombinací.

Body získané v rámci přijímacího řízení se zveřejňují v informacích o přihlášce průběžně. Pokud ještě nejsou zveřejněny, znamená to, že daný obor ještě není zpracovaný.

Máme pouze doporučený formulář. Uchazeči mohou použít i jiný formulář, jen je potřeba uvést identifikační údaje. Více informací je zveřejněno v části Přijímací řízení.

Ve chvíli, kdy již byla hromadně zpracována rozhodnutí, se nově doručená maturitní vysvědčení zpracovávají dávkově (většinu jednou týdne). Je tedy možné, že dosud k tomuto zpracování nedošlo. Současně je možné, že vysvědčení k dispozici ještě nemáme (od data odeslání trvá přibližně týden, než máme tento doklad k dispozici na studijním oddělení).

Studijní oddělení výsledky přijímacího řízení pouze zpracovává, neřešíme, za co byly jednotlivé body uděleny. Tento dotaz je třeba položit pracovníkům katedry, kteří příslušný obor garantují.

V rámci dvouoborového studia je nutné úspěšně vykonat zkoušku z obou oborů. Pokud jste z jednoho oboru limit nesplnil, tak nemůžete být přijat ke studiu.

Tato informace je zobrazena u uchazečů, kteří splnili všechny podmínky přijetí a u přijímací zkoušky nebo dodatečně nedoložili maturitní vysvědčení (Bc. diplom). Pokud tento doklad obdržíme, stav se změní na přijetí ke studiu.

Tato informace se může objevit i v případě, že uchazeč doklad u přijímací zkoušky předložil, ale příslušné pracoviště tuto informaci do materiálů o průběhu přijímací zkoušky neuvedlo.