Erasmus+

Vyjeď s PdF do zahraničí za studiem nebo praktickou stáží. Nejrozšířenějším způsobem jak vyjet na zahraniční mobilitu je program Erasmus+.

Program Erasmus +

 • pobyty na základě bilaterálních smluv s PdF UHK a výběrového řízení
 • studijní pobyty a praktické stáže v zemích EU a EHP přidružených zemí
  (Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie, Norsko, Turecko)
 • min. délka 3 měsíce (studijní pobyt), 2 měsíce (praktická stáž)
 • pobyt se stipendiem  ve výši 330-510 EUR, resp. 480-660 EUR na měsíc
 • student je v době výjezdu zapsán v min.2 .ročníku (studijní pobyt),  resp. v min. 1. ročníku (praktická stáž)
 • student je zapsán do jakékoli formy (pr./kom.) a cyklu studia (Bc, Mgr., Ph.D.)
 • u studijního pobytu musí absolvovat kurzy za min. 20 kreditů
 • směrnice PdF UHK k administraci Erasmus: 02-2018-Administrace-programu-Erasmus-plus-na-PdF

 

Sazby stipendií Erasmus + v akademickém roce 2019/20

  země studijní pobyt praktická stáž
Skupina 1 Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie 510 EUR/měsíc 660 EUR/měsíc
Skupina 2 Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko 450 EUR/měsíc 600 EUR/měsíc
Skupina 3 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 330 EUR/měsíc 480 EUR/měsíc

Stipendium může být navýšeno o 200 EUR/měsíc u studentů ze znevýhodněného socioekonomického prostředí. Studenti se specifickými potřebami mohou žádat o individuální příspěvek.
 

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců v každém studijním cyklu (bakalářský, magisterský, doktorský).  
Např. 6 měsíců SMS +6 měsíců SMP v rámci Bc., 12 měsíců SMS v rámci Mgr., 12 měsíců SMP v rámci Dr. studijního cyklu.
Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení LLP Erasmus ve stejném studijním cyklu se započítávají! 

 

 

 

 

 

Studijní pobyt

Praktické stáže

Kreditová mobilita

 

Studijní pobyt

Podmínky:

 • Student akreditovaného bakalářského, magisterského, doktorského studia na Pedagogické fakultě UHK v prezenční, kombinované či distanční formě
 • Po celou dobu pobytu musí mít statut studenta, nesmí studium přerušit ani ukončit (do zahraničí může vyjet student, který má již uzavřené studium a je tzv. čekatel na státnice).
 • V době výjezdu je zapsán ve 2.ročníku studia (platí pouze pro Bc., student navazujícího studia může vyjet již v 1.ročníku)
 • Délka studia v zahraničí by měla probíhat v rozmezí 3-12 měsíců  (minimální délka 90 dní)

Kritéria VŘ:

 • kompatibilita studijního oboru studenta s nabízeným oborem partnerské instituce
 • studijní výsledky
 • jazykové znalosti na požadované úrovni(doložitelné certifikátem, zkouškou, apod.)
 • motivace (přiložený motivační dopis)
 • předchozí zkušenost se studijní/praktickou stáží v zahraničí
 • vyšší ročník
 • jiné aktivity dokládající zájem

 

Praktické stáže

Podmínky:

 • Student akreditovaného bakalářského, magisterského, doktorského studia na Pedagogické fakultě UHK v prezenční, kombinované či distanční formě
 • Po celou dobu pobytu musí mít statut studenta, nesmí studium přerušit ani ukončit (může mít uzavřené studium a být tzv. čekatel na státnice)
 • Student vyjíždějící na praktickou stáž může studovat jakýkoliv ročník
 • Délka praktické stáže by měla probíhat v rozmezí 2-12 měsíců (minimální délka 60 dní)

Výběrové řízení:

 • kompatibilita studijního oboru studenta s nabízenou/vyhledanou stáží na zahraniční institucí (odpovídající oborové zaměření)
 • formulace účelu pracovní stáže
 • studijní výsledky
 • odpovídající znalost cizího jazyka
 • motivace (přiložený motivační dopis), příp. zvací dopis od poskytovatele stáže
 • vyšší ročník
 • zkušenost z předchozího pobytu v zahraničí

 

Tipy na praktické stáže Erasmus+:

www.czechschool.org.uk 

výuka bilingvních dětí v mateřské škole a ve škole (1.+2.stupeň) pro českou komunitu + příprava mimoškolních aktivit

vhodné pro studenty učitelství pro MŠ, 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ

www.comenius.one 

odborná stáž na pozici Junior Teacher/Senior Teacher

výuka ve škole pro děti z místní české komunity

vhodné pro studenty učitelství pro 1.stupeň a 2.stupeň s AJ, VV, spol.vědy

stonozka-bristol.wixsite.com/stonozka/skola-a-skolka

výuka bilingvních dětí v mateřské škole a ve škole (1.stupeň) pro českou komunitu + příprava mimoškolních aktivit

vhodné pro studenty učitelství pro MŠ, 1.stupeň ZŠ

www.okenko.uk

výuka dětí v jeslích, mateřské škole, ve škole ( do 14 let věku) pro českou komunitu + příprava mimoškolních aktivit (výuka čj, zeměpis, dějepis)

vhodné pro studenty učitelství pro MŠ, 1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ, předškolní pedagogika

www.czechcentres.cz

stáž v centrech po celé Evropě

PR komunikace, příprava kulturních akcí, administrace webu, tvorba letáků

vhodné pro studenty oborů Cizí jazyky pro cestovní ruch , Grafické tvorby a multimédia, apod.

 

Program Erasmus + Mezinárodní kreditová mobilita:

 • pobyty na základě bilaterálních smluv a výběrového řízení
 • studijní pobyty v zemích mimo EU+Svět (Ruská federace, Tchaj-wan, USA)
 • partnerské univerzity:
  • Moscow State University of Education, Russia
  • Kuban State University Krasnodar (od 2019-20)
  • National Pingtung University, Taiwan
  • Eastern Michigan University, USA
  • Georgia College State University, USA
 • min. délka 3 měsíce
 • pobyt se stipendiem ve výši 700 EUR na měsíc+ 275-1500 EUR na cestu
 • student je v době výjezdu zapsán do min. 2.ročníku studia
 • student je  zapsán do Bc. či Mgr. programu, v jakékoli formě
 • musí absolvovat kurzy za min. 20 kreditů