Věda a výzkum

Širokému oborovému záběru fakulty odpovídá značná pestrost a velká tematická šíře a různorodost vědecké, výzkumné a umělecké činnosti. Výrazné místo v ní, i vzhledem k zaměření fakulty, zaujímá výzkum pedagogický a didaktický. Jedná se například o akční výzkum ve školách, evaluační výzkum apod.

Správou vědy a tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty UHK je pověřen Referát pro vědu a umění:

  • Agenda grantových projektů, správa projektů a vědecko-výzkumných záměrů PdF UHK
    (GAČR, TAČR, NAKI, Specifický výzkum, Institucionální podpora RVO, Interní grantová soutěž v rámci IRP)
  • Správa OBD
  • Metodické vedení akademických pracovníků fakulty v oblasti publikačních výstupů

 

Na fakultě je zřízeno podpůrné pracoviště - Centrum pedagogického výzkumu.