Centrum pedagogického výzkumu

Fakultní pracoviště pro rozvoj a podporu vědeckovýzkumné, umělecké a tvůrčí činnosti akademických pracovníků a studentů.

Centrum pedagogického výzkumu se podílí na rozvoji vědeckovýzkumné činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Podporuje výzkum jednotlivých pracovišť fakulty a připravenost akademických pracovníků v oblasti tvorby výzkumných projektů, publikační činnosti a dalších tvůrčích aktivit.  Přináší konkretizované postupy kvalitativní a kvantitativní metodologie využitelné ve vědeckých zadáních. Centrum pomáhá organizovat odborné akce s uznávanými odborníky a přispívá ke sdílení zkušeností mezi akademickou veřejností. Poskytuje celistvou podporu doktorandům fakulty. Spolupracuje s dalšími výzkumnými centry, tuzemskými i zahraničními univerzitami.

Rychlý kontakt


Nabídka sekce: Užitečné odkazy