Interní grantová soutěž

seminar-594125_1920

Pedagogická fakulta UHK prostřednictvím interní grantové soutěže podporuje pedagogickou práci akademických pracovníků; přispívá k profilaci a inovaci studijních programů na úrovni předmětů/kurzů, a podporuje tvůrčí studentské práce směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Řídí se podmínkami stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro využití prostředků Institucionálního rozvojového programu.

Vyhlášení IRP MŠMT pro období 2019 -2020 stanoví, že v rámci institucionálních plánů bude část finančních prostředků rozdělena formou vnitřní soutěže na níže uvedené okruhy:

  • podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;
  • tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Pro rok 2019 bylo na Pedagogické fakultě UHK podpořeno 11 projektů.