Specifický výzkum

Studentská grantová soutěž Univerzity Hradec Králové na využití prostředků specifického výzkumu.

Pedagogická fakulta UHK každoročně vyhlašuje výzvu k podávání žádostí projektů o poskytnutí dotace na specifický vysokoškolský výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Specifika řešených projektů jsou uvedena ve složkách pro jednotlivé roky: