Externí projekty

Pedagogická fakulta UHK se účastní soutěžích vyhlášených externími vědeckými subjekty.

Grantová agentura České republiky
Technologická agentura České republiky

 

GA ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) poskytuje jako jediná instituce v naší zemi účelovou podporu na projekty základního výzkumu.Pedagogická fakulta UHK se účastní soutěžích vyhlášenými GA ČR. Informace k projektům jsou zveřejňovány na https://gacr.cz/

Aktuálně řešené projekty:

Můžete vkládat i více odstavců nebo seznamy. Před vložením dalšího rozjížděcího popisu přesuňte kurzor myši na volný řádek za tímto popisem.

 

TA ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) zajišťuje využití veřejných  prostředků směřovaných do aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací s cílem přispět k dosažení strategických, ekonomických a společenských cílů České republiky. 
Informace k projektům jsou zveřejňovány na https://tacr.cz 

Nabídka sekce: Projekty