Zahraniční oddělení | Kontakty

Bez názvu

Zahraniční oddělení zajišťuje:

  • administraci vyjíždějících studentů na zahraniční studijní pobyty a praktické stáže
  • administraci vyjíždějících akademických pracovníků na zahraniční pobyty
  • administraci přijíždějících zahraničních studentů na zahraniční studijní pobyty a praktické stáže
  • administraci přijíždějících akademických pracovníků 

 

Na každé katedře funguje tzv. Katederní koordinátor. Ten s každým studentem, který má zájem vyjet do zahraničí, diskutuje vhodnou náplň zvoleného mobilitního programu, volbu konkrétních předmětů na partnerské instituci nebo poskytuje praktické informace k uznávání předmětů po návratu ze zahraničí. 

 

Katedra biologie  Mgr. Radka Symonová, Ph.D. 
Katedra chemie   PharmDr. Rudolf Andrýs, Ph.D.
Katedra matematiky  Mgr. Veronika Borůvková
Katedra fyziky  RNDr. Jan Šlégr, Ph.D.
Katedra aplikované
kybernetiky 
Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D.

 

 

Zahraniční oddělení | Kontakt

Mgr. Pavla Holubová

e: pavla.holubova@uhk.cz

t: +420 49 333 2817

Místnost: 74730, 4. patro, budova S