Vzorové testy

Testy pro přijímací zkoušky vytvářejí katedry PřF UHK. V současnosti se týkají pouze kateder biologie a chemie, ostatní katedry konají přijímací zkoušky jinými způsoby.

Dokumenty "Vzorové testy přijímacích řízení"

Typ Název     Datum     Velikost    
Biologie 20. 8. 2014
Chemie 20. 8. 2014