Ostatní mobility

3

Studenti mají možnost díky velkému množství mezinárodních smluv a výměnných programů absolvovat studijní pobyty a praktické stáže také na partnerských univerzitách.

 

Podmínky účasti

 1. Student musí být nominován ke studijnímu pobytu svou fakultou
 2. Student musí studovat v akreditovaném prezenčním nebo kombinovaném studijním programu PřF UHK.
 3. Studijní program na zahraniční škole musí být kompatibilní se studijním programem na PřF UHK.
 4. Student musí ze zahraničí přivézt 15 ECTS za semestr, v případě kratšího pobytu je náplň na dohodě s vysílající fakultou.
 5. Po dobu zahraničního pobytu student nesmí přerušit nebo ukončit studium na PřF UHK.

 

Před odjezdem

 1. Podívejte se do seznamu bilaterálních smluv PřF nebo seznamu smluv UHK  a vyberte si školu - doporučujeme vybrat ještě jednu záložní variantu. 
  Vyplňte přihlášku. Podepsanou ji odevzdejte Mgr. Pavle Holubové (pavla.holubova@uhk.cz, budova S, 4. patro - vedle studijního oddělení).

 2. Po vyhlášení výsledků výběrového řízení společně s katedrálním koordinátorem vyplňte Learning Agreement. Katedrální koordinátor mobilit vám pomůže s výběrem vhodných předmětů a programem stáže, které budou korespondovat s vaším studijním plánem.
 3. Vyplněný a podepsaný Learning Agreement (LA) zašlete přijímající instituci, která ho potvrdí a pošle zpět. Takto potvrzený LA zašlete Mgr. Pavle Holubové .

 4. Každý student vyjíždějící do zahraničí v rámci studia má povinnost uzavřít před cestou cestovní pojištění - specifikace pojištění dle Směrnice kvestora č. 2/2013. Můžete využít pojistnou smlouvu UHK uzavřenou se společností ERV pojišťovna, a.s.

 5. Vyplňte účastnickou smlouvu

 

Během mobility

 1. Případné změny ve studijním plánu konzultujte s katedrálním koordinátorem.

 2. Prodloužení studia na zahraniční univerzitě lze po dohodě s přijímající organizací a PřF UHK.

 

Po příjezdu

 1. Odevzdejte katedrálnímu koordinátorovi vyplněný Learning Agreement s podpisem odpovědné osoby z přijímací instituce. 
 2. Vyplněnou závěrečnou zprávu dle osnovy předejte katedrálnímu koordinátorovi. 
 3. Na katedře proběhne kontrola splněných předmětů a jejich uznání.