Věda a výzkum

Vědecká a výzkumná činnost Přírodovědecké fakulty je zaměřena do několika vědních oblastí, kterými jsou zejména aplikovaná matematika, biologie, chemie a oborové didaktiky přírodovědných předmětů. Fakulta se podílí na řešení vědeckých projektů podpořených tuzemskými, ale také mezinárodními dotačními agenturami. 

Mezi tuzemské podporovatele našich vědeckých projektů patří 

  • Grantová agentura ČR (GA ČR),
  • Technologická agentura ČR (TA ČR),
  • Ministerstvo zdravotnictví ČR (AZV ČR),
  • Ministerstvo zemědělství ČR (eAGRI),
  • Ministerstvo průmyslu ČR (MPO ČR),
  • Ministerstvo školství ČR (MŠMT) v rámci Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání (OP VVV).

Naše fakulta se rovněž podílí na řešení mezinárodních projektů podpořených například v rámci Mezinárodního visegradského fondu (Visegrad Fund) a spolupracuje s firemní sférou

Na fakultě probíhají každoročně interní grantové soutěže a realizována je i podpora výzkumných týmů v rámci „Programu pro podporu dlouhodobého rozvoje hlavních výzkumných směrů PřF UHK“, která je určena k finanční podpoře excelentních výzkumných směrů.