Harmonogram akademického roku

Základní členění akademického roku

Harmonogram posledního ročníku bakalářských a navazujících magisterských studií oborů (neučitelské)

Harmonogram posledního ročníku bakalářských a navazujících magisterských studií oborů (učitelské)

Harmonogram přijímacího řízení 

Ostatní důležité termíny (promoce, imatrikulace, praxe, rozvrhy, zápisy do dalších ročníků)

Harmonogram na akademický rok 2019/2020 (ke stažení)

Základní členění akademického roku

Zimní semestr

1. 9. 2019

 

 

začátek akademického roku

23. 9. 2019

20. 12. 2019

výuka v zimním semestru

21. 12. 2019

1. 1. 2020

vánoční/zimní prázdniny

2. 1. 2020

7. 2. 2020

zkouškové období

 

Letní semestr

 

10. 2. 2020

7. 5. 2020

výuka v letním semestru

11. 5. 2020

30. 6. 2020

zkouškové období (1. část)

1. 7. 2020

23. 8. 2020

letní prázdniny

24. 8. 2020

31. 8. 2020

zkouškové období (2. část)

 

 

31. 8. 2020

konec akademického roku

 

Harmonogram posledního ročníku bakalářských a navazujících magisterských studií oborů:

Bioorganická chemie a toxikologie škodlivin, Finanční a pojistná matematika, Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika, Fyzikální měření a modelování, Chemie, Systematická biologie a ekologie, Toxikologie a analýza škodlivin

 

ode dne uzavření studia

do 15. dne před SZZ

termín uzavření studia a přihlášení na SZZ – viz Směrnice k SZZ

21. 1. 2019

31. 1. 2019

státní závěrečné zkoušky

11. 2. 2019

5. 4. 2019

výuka v letním semestru

15. 4. 2019

9. 6. 2019

zkouškové období LS a příprava na státní zkoušky  

10. 6. 2019

19. 6. 2019

státní závěrečné zkoušky

22. 8. 2019

30. 8. 2019

státní závěrečné zkoušky

 

Harmonogram posledního ročníku bakalářských a navazujících magisterských studií oborů se zaměřením na vzdělávání / učitelství

 

20. 5. 2019  14. 6. 2019

státní zkoušky z pedagogiky a psychologie (Bc.)

dle harmonogramu PdF

13. 5. 2019 – 17. 5 2019

státní zkoušky oborové (NMgr.) na katedrách PdF

dle harmonogramu PdF

20. 5. 2019 – 14. 6. 2019

státní zkoušky oborové (Bc.) na katedrách PdF

10. 6. 2019  19. 6. 2019

státní zkoušky oborové na katedrách PřF

dle harmonogramu PdF
19. 8. 2019 – 30. 8. 2019

státní závěrečné zkoušky na katedrách PdF (Bc. i NMgr.)

22. 8. 2019 – 30. 8. 2019

státní závěrečné zkoušky na katedrách PřF

 

Studenti dvouoborového učitelského studia se v každé z částí svého studia budou řídit harmonogramem té fakulty, pod kterou spadá katedra garantující příslušný obor.

 

Harmonogram přijímacího řízení 

14. 12. 2018

31. 3. 2019*

termín pro podání přihlášek ke studiu (*obory s talentovými zkouškami pouze do 28.2.2019)

11. 1. 2019

12. 1. 2019

Den otevřených dveří (pátek a sobota)

1. 5. 2019

17. 5. 2019

talentové přijímací zkoušky

3. 6. 2019

7. 6. 2019

1. kolo přijím. zkoušek (Bc. obory na katedrách PřF)

20. 5. 2019

28. 6. 2019

 1. kolo přijím. zkoušek (všechny obory na PdF)

17. 6. 2019

21. 6. 2019

1. kolo přijím. zkoušek (NMgr. obory na katedrách PřF)

17. 6. 2019

21. 6. 2019

přijímací zkoušky na doktorské obory

2. 9. 2019

5. 9. 2019

zápisy do 1. ročníků

4. 10. 2019

 

 

ukončení přijímacího řízení

 

Ostatní důležité termíny

3. 9. 2018

27. 9. 2018

souvislá praxe navazujících magisterských učitelských studií v obou předmětech – varianta A

2. 1. 2019

18. 1. 2019

souvislá praxe navazujících magisterských učitelských studií v obou předmětech – varianta B

 24. 10. 2018

 

 

slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku

24. 10. 2018

 

 

slavnostní promoce absolventů

18. 10. 2019

 

 

slavnostní promoce a imatrikulace v akad. roce 2019/2020

25. 3. 2019

29. 3. 2019

Pedagogický týden pořádaný PdF UHK

20. 6. 2019

21. 6. 2019

Hrajme si i hlavou

4. 6. 2018

 

3. 10. 2018

zápisy do dalšího akad. roku (podrobněji v Zápisové vyhlášce)

17. 9. 2018 

 

23. 9. 2018

tvorba rozvrhů na zimní semestr dalšího akad. roku (podrobněji v Zápisové vyhlášce)

6. 12. 2018

7. 12. 2018

Po čertech zajímavé experimenty v laboratořích PřF UHK

 

 

Závěrečná ustanovení:

Studenti dvouoborového učitelského studia se v každé z částí svého studia budou řídit harmonogramem té fakulty, pod kterou spadá katedra garantující příslušný obor.

 

 

Soubory ke stažení

Typ Název Datum Velikost
Harmonogram_PřF_UHK_pro_akademický_rok_2018-19 16. 5. 2019 387,6 kB