Praxe

Praxe probíhají v rámci učitelských i neučitelských programů, konkrétní postup a jejich zajištění konzultujte s jednotlivými koordinátory praxí.

 

Praxe učitelských oborů

Praxe učitelských programů odborně zajišťují didaktici jednotlivých kateder.

Didaktici kateder PřF UHK

Katedra biologie RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D.  ivo.kralicek@uhk.cz
Katedra chemie RNDr. Veronika Machková, Ph.D. veronika.machkova@uhk.cz
Katedra matematiky Mgr. Lukáš Vízek, Ph.D. lukas.vizek@uhk.cz
Katedra fyziky RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. michaela.krizova@uhk.cz
Katedra aplikované kybernetiky Mgr. et Bc. Radek Němec, Ph.D. radek.nemec@uhk.cz

Administrativně zajišťuje průběh učitelských praxí Pedagogická fakulta UHK, více informací zde.

 

Praxe neučitelských oborů

Praxe neučitelských oborů probíhají na Katedře biologie, Katedře chemie a Katedře matematiky. Níže naleznete kontakty na odpovědné osoby na jednotlivých katedrách a veškeré dokumenty, které je třeba pro zajištění praxí případně vyplnit.

Koordinátoři praxí na jednotlivých katedrách PřF UHK

Katedra biologie  Mgr. Alena Astapenková alena.astapenkova@uhk.cz
Katedra chemie Bc. Magdalena Herrmannová magdalena.herrmannova@uhk.cz
Katedra matematiky Ing. Radko Kříž, Ph.D. radko.kriz@uhk.cz

 

Veškeré formuláře týkající se neučitelských praxí naleznete níže.