Státní závěrečné zkoušky a kvalifikační práce

Legislativa ke státním závěrečným zkouškám a závěrečným kvalifikačním pracím

Státní závěrečné zkoušky - níže najdete návod k uzavření studia a směrnici k přihlašování na státní zkoušky včetně vypsaných termínů státních zkoušek.

Jak se přihlásit na státní zkoušky?

Směrnice k SZZ 2018-19 včetně termínů

Kvalifikačními pracemi jsou zpravidla označovány bakalářské, diplomové a disertační práce.

Způsob jejich zhotovení upravují na Univerzitě Hradec Králové následující předpisy:

Rektorský výnos č. 1/2013 - Řád pro nakládání se školními a některými jinými autorskými díly na UHK
Příloha č. 1a Rektorského výnosu č. 1/2013 - Licenční smlouva o užití vysokoškolské závěrečné práce
Příloha č. 1b Rektorského výnosu č. 1/2013 - Licenční smlouva o užití habilitační práce
Rozhodnutí děkana PřF č. 4/2015 - Metodické pokyny pro vypracování a obhajoby vysokoškolských kvalifikačních prací