Studijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje veškerou administrativu související s uchazeči o studium a studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů:

  • zajišťuje veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům,
  • vede matriku studentů, která slouží k evidenci o studentech a k rozpočtovým a statistickým účelům,
  • vydává potvrzení o studiu, o vykonaných zápočtech a  zkouškách,
  • doklady o ukončení studia,
  • zajišťuje agendu související s přijímacím řízením,
  • podává informace o přijímacím řízení,
  • poskytuje poradenskou a informační činnost studijního charakteru.