Zahraničí

Přírodovědecká fakulta spolupracuje s mnoha institucemi nejen v Evropě, ale i v Asii nebo v Americe. Díky velkému množství mezinárodních smluv a výměnných programů umožňuje svým studentům, akademikům i zaměstnancům absolvovat studijní pobyty a praktické stáže či výukové pobyty, stáže akademických pracovníků a zaměstnanců dnes už prakticky po celém světě.

Mezi nejvyužívanější a nejoblíbenější mobilitní program patří program Erasmus+, jehož součástí je od roku 2015 nově i Mezinárodní kreditová mobilita, která podporuje i výměny studentů a akademických pracovníků se zeměmi mimo Evropu. Výjezdy mimo EU umožňují studentům také ostatní mobility, které jsou realizovány na základě platných fakultních, ale i celouniverzitních bilaterálních smluv.