Přijímací zkoušky

Fyzikální, chemické, matematické či biologické programy - to vše můžete studovat na Přírodovědecké fakultě UHK. S přírodovědným vzděláním získáte vhled do mnoha oborů lidského poznání a v neposlední řadě široké možnosti uplatnění na trhu práce.

Děkan PřF UHK vyhlašuje od 1. 7. 2019 do 27. 7. 2019 přijímání přihlášek na 

2. kolo přijímacích zkoušek na rok 2019/2020

Děkan PřF UHK vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na rok 2019/2020. Přihlášky podávejte od 1. 7. - 27. 7. 2019 

Přijímací zkoušky se budou konat na přelomu srpna a září. Nabízené obory najdete v e-Přihlášce. Jedná se o kombinace oborů kateder matematiky, informatiky a fyziky u bakalářských studií. U navazujících magisterských oborů je nabídka stejná jako v 1. kole a doktorský program se nabízí pod katedrou fyziky.

Studium na Přírodovědecké fakultě UHK

Přírodovědecká fakulta nabízí studium ve stupních

 • bakalářském (titul Bc.),
 • navazujícím magisterském (titul Mgr.),
 • doktorském (titul Ph.D.).

V současnosti lze na PřF UHK studovat programy specializované i bez specializací a učitelské dvoukombinace, ve kterých lze kombinovat aprobace přírodovědné a humanitní. Ty je možné volit z nabídky Pedagogické fakulty UHK

Přijímací zkoušky se liší podle zvoleného programu, do kterého se uchazeč hlásí. Případné přijímací testy si připravují konkrétní katedry PřF UHK a na vzorové varianty je možné se podívat na našem webu.

 

Rigorózní zkoušky

Přírodovědecká fakulta UHK má také oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr. 

Uchazeči o přijetí do rigorózního řízení mohou podávat přihlášky na referát vědy, výzkumu a studijních záležitostí průběžně po celý rok.

Více informací

 

Habilitační řízení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové udělena akreditace habilitačnímu řízení v oboru Didaktika fyziky (titul doc.).

Více informací

  • Dofoukni si u nás mozek!

  Proč studovat u nás? Nahustíme tě k prasknutí praktickými znalostmi a užitečnými dovednostmi!

  Začít hustit!

 • Vzorové testy

  Hlásíš se na biologii a chemii? Získej náskok a připrav se na zkoušky se vzorovými testy.

  Chci mít náskok

 • Přijímací řízení

  Do kdy podat přihlášku, kdy a kde se dozvím výsledky zkoušek, kam přijet na zápis.

  Chci na PřF!