Erasmus+

Foto_22

Erasmus+ je programem Evropské unie podporující zahraniční mobilitu vysokoškolských studentů, pedagogů, zaměstnanců, a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Program Erasmus+ je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě, a také zkvalitnit jazykovou výuku.

 

ZEMĚ  V PROGRAMU ERASMUS+

  • 28 členských států EUBelgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Členské státy EHPIsland, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské zeměTurecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

 

Administrace programu Erasmus+ na PřF

Směrnice děkana 3/2018 - Administrace programu Erasmus+ na Přírodovědecké fakultě navazuje na celouniverzitní dokument Administrace programu Erasmus+ na UHK a konkretizuje administraci programu Erasmus+ na Přírodovědecké fakultě (dále PřF) UHK. 

Rozhodnutí děkana č. 4/2018 - Stipendia pro mobility studentů