Celoživotní vzdělávání

Univerzita Hradec Králové je držitelem akreditace vzdělávacího programu Účetnictví (v rozsahu 160 hodin teoretické výuky). 

 

Kurz připravujeme.