Přijímací řízení

Specifické požadavky na přijímací řízení u jednotlivých studijních oborů naleznete u detailu konkrétního oboru.

Pro přihlášení se do přijímacího řízení je možné vyplnit elektronickou přihlášku v období, které je určeno fakultami.

Studenti se zdravotním postižením či znevýhodněním se mohou obrátit na Středisko podpory pro studenty se specifickými potřebami Augustin, které poskytne informace o možnostech podpory při přijímacím řízení i studiu.

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Seznam programů a oborů nabízených v rámci přijímacího řízení je k dispozici v části Studijní programy.

Přehled nabízených programů celoživotního vzdělávání, informace potřebné pro přihlášení na tyto programy (včetně elektronické přihlášky pro celoživotní vzdělávání) jsou zveřejněné na stránkách Centra celoživotního vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení

Termíny přijímacího řízení

Konkrétní termíny přijímacího řízení jsou zveřejněné v IS/STAG v části Přijímací řízení (po přihlášení).