Podpora studentů se specifickými potřebami Augustin

DSC09143

Zajišťuje podporu a vyrovnávání studijních podmínek uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami již od přijímacího řízení a dál po celou dobu studia.

Kontakty, kudy k nám

Pracovníci Augustinu

Důležité řídící dokumenty

 

 překlad do českého znakového jazykaplay

 Cílem Augustinu je co možná nejvíce zpřístupnit studium na vysoké škole studentům se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postižením, osobám s poruchami učení, poruchou autistického spektra, narušenou komunikační schopností, s psychickým či chronickým somatickým onemocněním.

 

play

Mezi hlavní činnosti patří:

  • vyrovnávání studijních podmínek pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami prostřednictvím nabízených servisních opatření,
  • poradenství pro vyučující a další zaměstnance UHK,
  • podílení se na odstraňování informačních, komunikačních, orientačních a architektonických bariér,
  • pořádání osvětových aktivit pro studenty, zaměstnance ale i veřejnost.

Kde a kdy nás najdete?

Augustin sídlí na adrese Hradecká 1285 ve 4. patře budovy S v místnostech č. 74460 (Mgr. Petra Chalupová, Mgr. Nela Henclová).

V průběhu akademického roku máme otevřeno každý pracovní den od 8:00 do 16:30. Osobní setkání je možné na základě předchozí domluvy.

 

Kontakty:

sídlo: budova S (Hradecká 1285), 4. patro, místnost 74460

Kudy k nám kancelář, vstup od hlavního vchodu - mapka   Kudy k nám průchod přes A - mapka

korespondenční adresa: Univerzita Hradec Králové, Informačně-poradenské a kariérní centrum - Augustin, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

augustin@uhk.cz

+420 493 332 717

Skype: augustin_uhk

 

Pracovníci Augustinu

 

Mgr. Petra Chalupová
koordinátorka služeb pro studenty se specifickými potřebami
a: budova S (Hradecká 1285), místnost 74460
e: petra.chalupova@uhk.cz
t: +420 493 332 717
 
Mgr. Petra Chalupová zastává roli koordinátorky služeb. Pokud jste student se specifickými potřebami, tak právě s ní budete komunikovat nejčastěji :-). Zajišťuje, aby Vám byla poskytnuta odpovídající a kvalitní podpora. S Petrou se můžete potkat ještě před podáním přihlášky, kdy s Vámi ochotně probere výběr oboru a jaký servis budete potřebovat k přijímačkám zajistit. Máte dotazy k naší činnosti? Neváhejte se na ni obracet - petra.chalupova@uhk.cz
 
 
Mgr. Nela Henclová
koordinátorka služeb pro studenty se specifickými potřebami
a: budova S (Hradecká 1285), místnost 74460
e: nela.henclova@uhk.cz
t: + 420 493 332 718

Mgr. Nela Henclová je koordinátorkou služeb pro studenty se specifickými potřebami a kariérní a sociální poradkyně.
Na UHK zajišťuje podporu pro uchazeče a studenty se specifickými potřebami, pro které je tu při výběru studijního oboru, přijímačkách a následně v průběhu celého jejich studia.
Pro všechny studenty je tu také v případě, kdy potřebují pomoc a podporu v oblasti sociálního poradenství (provází je nepříznivou životní situací a motivuje je k jejímu řešení). Budoucí absolventy zároveň připravuje na uplatnění se na trhu práce (pomáhá jim při hledání zaměstnání, tvorbě životopisu a motivačního dopisu nebo s přípravou na pohovor). 
 
 
Ing. Jana Naxerová
koordinátorka zapisovatelského servisu
a: budova S (Hradecká 1285), místnost 74460
e: jana.naxerova@uhk.cz

Ing. Jana Naxerová je koordinátorkou zapisovatelského servisu. Obracet se na ni můžete, pokud jste student se sluchovým postižení a máte zájem o simultánní přepis. Chcete vědět, co to je a jak to funguje? Mrkněte na naše stránky (www.uhk.cz/augustin) nebo se ozvěte na email jana.hoskova@uhk.cz .
 

 

   Mgr. Petra Lukešová
digitalizátorka/koordinátorka zpřístupnění studijní literatury
a: budova A (Hradecká 1227), místnost 31250
e: petra.lukesova.1@uhk.cz
t: +420 493 331 319

Mgr. Petra Lukešová zastává roli koordinátorky zpřístupnění studijní literatury. V rámci své činnosti digitalizuje a upravuje knihy, které studenti se zrakovým postižením potřebují k úspěšnému zvládnutí studia. Více informací naleznete na našich stránkách (www.uhk.cz/augustin) nebo napište na email petra.lukesova.1@uhk.cz.
S Petrou se také můžete setkat v naší univerzitní knihovně, kde vám s úsměvem poradí a zodpoví vaše otázky. 

  

Mgr. Petra Dvořáková
tlumočnice/koodinátorka tlumočnického servisu
e: petra.dvorakova.7@uhk.cz

Mgr. Petra Dvořáková je koordinátorkou tlumočnického servisu a zároveň tlumočnice českého znakového jazyka. Studenti se sluchovým postižením se na ni obrací, pokud potřebují zajistit tlumočení ve výuce, při konzultacích, zkouškách atd. Kontaktovat ji můžete na emailu petra.dvorakova.7@uhk.cz. Petra ale není na univerzitě jediným tlumočníkem. Spolupracuje s dalšími tlumočníky, kteří jsou v případě potřeby osloveni a přizváni. Kromě práce s neslyšícími vysokoškoláky působí jako komunitní a školní tlumočník nebo učitelka neslyšících. 

 

 PhDr. Blanka Křováčková
psycholožka/diagnostika SPU
a: budova A (Hradecká 1227), místnost 32180
e: blanka.krovackova@uhk.cz
t: +420 493 331 331

PhDr. Blanka Křováčková je psycholožkou s dlouhodobou poradenskou praxí. Na UHK pracuje na Ústavu primární a preprimární edukace, kde přednáší psychologické disciplíny a vede semináře, zaměřené na pedagogickou diagnostiku a poradenství. Pro Augustin realizuje diagnostiku specifických poruch učení a podílí se na podpoře studentů se specifickými potřebami. Obracet se na ní můžete prostřednictvím koordinátorky služeb nebo osobně v jejich konzultačních hodinách.

 Při zajišťování podpory uchazečům a studentům se specifickými potřebami s námi spolupracují zejména fakultní koordinátoři a tutoři, dále odborníci poskytující konkrétní servisní opatření a v neposlední řadě také vyučující a zaměstnanci UHK.​ 

 

Důležité řídící dokumenty Augustinu:

Bližší informace o poskytování podpory a servisních opatřeních naleznete ve Standardech činnosti.
Metodický pokyn k realizaci podpory uchazečům a studentům se specifickými potřebami na UHK
Pravidla MŠMT pro financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami
Rektorský výnos č. 15/2013
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.