Studentský klub ÚSP

Studentský klub ÚSP je nově založený spolek studentů a absolventů Ústavu sociální práce Filosofické fakulty UHK, jehož účelem je sdružovat studenty a absolventy sociální práce, přibližovat obor sociální práce veřejnosti.

Historie Naše činnost Kontakty

Historie

Studentský klub vznikl v akademickém roce 2018/2019 a navazuje na činnosti spolků dříve působících na půdě Ústavu sociální práce. Původní spolek se jmenoval „Debatní klub“ a stáli za ním studenti magisterského studia. Studenti již své studium ukončili a převzali ho studentky třetího ročníku bakalářského studia. Za nově vzniklým klubem stojí studentky Aneta Petrovická, Anna Purmová, Sabina Zdráhalová a Dita Zemanová.

Naše činnost

Hlavní činností Studentského klubu ÚSP je především sdružování studentů a absolventů sociální práce. Svou činnost rozšiřuje o aktivity jako přednášky, besedy, debaty, určené ke střetávání studentů sociální práce, odborníků z praxe a laické veřejnosti. Členové klubu se dále podílí na akcích a činnostech Ústavu sociální práce i na akcích Univerzity Hradec Králové. Klub se také snaží spolupracovat a zapojovat organizace poskytující sociální služby, které jsou akreditovanými pracovišti pro studenty.

Do činností klubu se může zapojit každý – ať už studenti, odborníci z praxe nebo laici, které sociální práce zajímá.

    

Kontakty

E-mail

studentskyklubusp@seznam.cz

Facebook