Studentský historický klub UHK

Studentský historický klub UHK, zkráceně SHK, je spolek sdružující studenty se zájmem o historii, který si za cíl klade přiblížit široké veřejnosti důležité historické milníky, ať už moderních nebo starších dějin, a také poukazovat na to, že historie by neměla být zapomenuta, nýbrž připomínána.

Historie Naše činnost Naše sociální sítě Kontakty

Historie

Spolek, nebo počátek nějaké organizace, existoval již od roku 1994, kdy na tehdejší ještě pouze Pedagogické fakultě Hradec Králové, vznikl klub přátel historie, který se ale výrazněji neangažoval v akcích pro veřejnost. Spíše šlo o sdružení studentů se zájmem o obor a diskuzi.

Naše činnost

SHK svoji činnost dělí do dvou stěžejních bodů. V prvním případě je to pořádání a organizování přednášek, a s nimi spojených besed, s pamětníky, kterými se snaží přiblížit moderní dějiny očima lidí, kteří ji prožili veřejnosti. V akademickém roce 2018/2019 se nám například podařilo pozvat paní doktorku Michaelu Vidlákovou, nebo paní Zdenu Mašínovou mladší. Druhá nosná část naší činnosti jsou workshopy pro základní a střední školy. Vzhledem k tomu, že se v našem spolku sešli studenti různých učitelských i neučitelských oborů máme možnost provádět tuto aktivitu. Workshopy připravuje většinou tematicky, ať už podle přání školy, kde je organizujeme, nebo podle různých výročí. V tomto jsme se spolupodíleli na workshopech k „osmičkovým“ výročím apod..

Mimo náš hlavní program se zapojujeme do spolupráce s různými organizace, kupříkladu Paměť národa a ostatní spolky na UHK, nebo se spolupodílíme na některých projektech ohledně historie, a to například na Rekonstrukce pochodu za Jana Palacha, která proběhla 25. ledna 2019.

Sociální sítě

 

 

Kontakty

 

Dominik Šípoš

Předseda
dominik.sipos@uhk.cz

Iva Svobodová

Místopředsedkyně
iva.svobodova@uhk.cz

Michal Pajer

Místopředseda
michal.pajer@uhk.cz