ESN Buddy System HK

O nás Historie Činnosti Kontakty

O nás

ESN Buddy System HK je nezisková a nezávislá dobrovolnická studentská organizace, jejímž hlavním posláním je podpora myšlenky studentské mobility. V rámci ESN je tak každému zahraničnímu studentovi přidělen jeden český student – buddy. Ten pomáhá zahraničnímu studentovi s problémy během prvních týdnů v cizí zemi, jako například překonání jazykové bariéry, s administrativními záležitostmi nebo s orientací ve městě a na univerzitě. 

Historie

Studentská organizace vznikla v Hradci Králové v roce 2003 pod Univerzitou Hradec Králové. V minulosti to byl pouze Buddy System, tedy obyčejný program, který pomáhal zahraničním studentům s jejich prvotním příjezdem do cizí země. Organizace měla okolo 10 studentů, ale v průběhu každého nového semestru nový členové přibývali. V současné době má organizace kolem 50 členů, ale toto číslo se průběžně mění a  také roste. Nyní je hlavním cílem organizace je pomáhat zahraničním studentům během jejich pobytu v Hradci Králové a organizovat pro ně různé aktivity. Většinou jsou tu v rámci programu Erasmus+, ale také v rámci spousty dalších programů. Pro zahraniční studenty znamená studium v Hradci Králové novou zkušenost, poznávání spousty neznámých míst a obvykle pro ně není moc snadné zorientovat se ve městě a na univerzitě. Častým problémem je také jazyková bariéra. Právě proto jsou tu členové ESN Buddy System HK, kteří se snaží o to, aby měli zahraniční studenti pobyt v Hradci co nejjednodušší a pomáhají jim se všemi problémy, které mohou nastat. 

Činnosti

Během semestru pořádají buddíci mnoho zábavných akcí, jako jsou organizované víkendy (tripy), sportovní aktivity, tematické večery (parties), sightseeing po Hradci, po Česku, ale jezdí i do zahraničí. Ale nejlepší událostí za semestr je Survival weekend, který pro zahraniční studenty organizujeme již od roku 2008. Účast v této organizaci je dobrovolnou záležitostí, kterou buddíci dělají ve svém volném čase a zároveň nejsou honorováni jak peněžně, tak ani kredity navíc. Hlásí se sem opravdu jen ti studenti, kteří mají opravdový zájem se podílet na těchto akcích a případně si chtějí zlepšit angličtinu či jiný cizí jazyk nebo rádi poznávají nové lidi, tím pádem získají i nové kamarády. Zahraniční studenti zase chválí ochotu svých českých buddíků a také jejich schopnost poradit a pomoci v různých situacích. 

Kontakty

E-mail

hr@buddyhk.cz