První kroky na FIM

První kroky na FIM (PKNF) jsou studentskou organizací Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Snaží se studentům prvních ročníků usnadnit přechod ze střední školy na školu vysokou a rychle zpřístupnit prostředí naší modré fakulty. PhDr. Věra Strnadová Ph.D. zastává roli vedoucí studentů, kteří připravují webový portál PKNF a je garantkou obsahové části.

Aktuálně Historie Činnosti Kontakty Portál PKNF - fim.uhk.cz/kroky 

Aktuálně

Ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 10:00 proběhla přednáška Vítejte na FIM 2019. Podrobnosti naleznete v Galerii níže.

Historie

První kroky na FIM vznikly v roce 2004 a byly původně e-learnigovým kurzem v LMS BlackBoard. V roce 2009 se transformovaly do webového portálu. V průběhu let 2010–2019 byla provedena řada inovací vzhledu portálu a příprava informací do podoby, kterou je možné vidět dnes. Portál PKNF

Činnosti

Průběžně aktualizujeme informace webového portálu, kde jsou obsaženy různé návody, tipy a termíny, které by studenti naší fakulty měli znát.

Největší společnou akcí je přednáška „Vítejte na FIM“, která se koná vždy poslední čtvrtek v srpnu. Ta je rozdělena na dvě části. V první akademické části vystupují hlavní představitelé FIM UHK a ve druhé studentské části starší studenti sdělují osobní zkušenosti a užitečné rady k dobrému průběhu studia. 

Pořádáme workshopy zaměřené na prezentační dovednosti, které studenti využijí nejen při vlastním studiu, ale také v budoucím zaměstnání. 

S organizací Studentská unie UHK organizujeme odjezd na „Seznamovák UHK“ hned po akademické části „Vítejte na FIM“.  Další organizace – ESN Buddy Systém HK a AIESEC pomáhají studentům získat další zkušenosti v průběhu studia na FIM, například vycestovat na zahraniční pobyt.

Se všemi zmíněnými organizacemi a fakultou se podílíme na organizaci oslav narozenin FIM, které probíhají vždy začátkem letního semestru akademického roku.

Děláme zkrátka vše pro to, aby nám tu, na FIM, bylo společně co nejlépe a studium jsme si užili.

Kontakty

Mail pro dotazy

Realizační tým PKNF
pknf@uhk.cz

Dominik Horníček

Vedoucí týmu PKNF
dominik.hornicek@uhk.cz

Přejdi na Portál PKNF