Mobility zaměstnanců

Každý zaměstnanec FIM UHK musí nejpozději 10 dní před plánovanou služební zahraniční cestou požádat o její schválení. Je třeba vyplnit a odevzdat v sekretariátu děkana formulář Návrh na vyslání – cestovní příkaz (v případě konferencí, seminářů, zahraničních učitelských mobilit atd.).  
 
Po návratu ze zahraniční cesty je každý zaměstnanec povinen odevzdat účetní doklady potřebné k vyúčtování cestovních náhrad společně s formulářem Vyúčtování zahraniční pracovní cesty a zprávu z konané cesty na sekretariát děkana nejpozději do 10 pracovních dnů po dni ukončení pracovní cesty.
 
Po návratu ze zahraniční cesty, za kterou bude FIM UHK požadovat refundaci, musí pracovník předložit společně s účetními doklady i podpisem potvrzený písemný souhlas přijímající instituce s proplacením cestovních nákladů. 

Agendu spojenou s těmito cestami vyřizuje:
Mgr. Jitka Nekvindová
sekterariát děkana
přízemí budovy J, místnost 91050
telefon: +420 493 332 207

Soubory ke stažení