Zahraničí

Fakulta informatiky a managementu se v oblasti mezinárodní spolupráce soustřeďuje na intenzivní zapojení do programů EU (např. ERASMUS+).

Mezi důležité aspekty internacionalizace patří spolupráce v oblasti výuky a výzkumu, výměna studentů a učitelů mezi FIM UHK a univerzitami ve státech EU i mimo Evropu. K tomu přispívá i rozšiřování studijních programů přednášených na fakultě v anglickém jazyce.