Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku 2019/2020                   

ke stažení také zde

Zimní semestr

 

23. 9. 2019 - 21. 12. 2019

Výuka

1. 9. 2019 - 20. 9. 2019

Zápis do studia studentů prvních a vyšších ročníků dle rozpisu studijního oddělení

4. 9. 2019 - 17. 9. 2019

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

9. 9. 2019 - 6. 10. 2019

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce do IS/STAG pro zkušební období v zimním semestru (SZZ leden 2020)

9. 9. 2019 - 6. 10. 2019

Standardní předzápis v IS/STAG na zimní semestr (zápis předmětů do studijních plánů, přihlášení rozvrhových akcí) - dle skupiny standardního předzápisu

30. 9. 2019

Konečný termín zveřejnění okruhů pro státní závěrečné zkoušky vedoucími kateder - pokud byly okruhy změněny

15. 10. 2019

Konečný termín odevzdání upřesnění „Podkladu pro zadání závěrečné práce“ na katedru

22. 10. 2019

Imatrikulace

31. 10. 2019

Konečný termín pro zveřejnění termínů konání státních závěrečných zkoušek a zkoušených studentů na katedře pro zkušební období v zimním semestru

5. 11. 2019

Klauzurní práce z anglického a německého jazyka

15. 11. 2019

Konečný termín pro podání žádosti o sociální stipendium na studijní oddělení

15. 11. 2019

Konečný termín pro potvrzení konání státní závěrečné zkoušky podpisem studenta na katedře pro zkušební období v zimním semestru

15. 11. 2019

Konečný termín pro zápis zápočtů a zkoušek do IS/STAG vykonaných v době od 1. 9. 2019 do 15. 11. 2019

15. 11. 2019

Konečný termín pro odevzdání žádosti o uzavření studia na studijní oddělení - SZZ v zimním semestru

15. 11. 2019

Konečný termín pro odevzdání bakalářských, diplomových prací na katedru - SZZ v zimním semestru

22. 12. 2019 - 31. 12. 2019

Zimní prázdniny

2. 1. 2020 - 8. 2. 2020

Zkouškové období

2. 1. 2020 - 17. 1. 2020

Státní závěrečné zkoušky

31. 1. 2020

Konečný termín pro předložení první ucelené verze bakalářské, diplomové práce vedoucímu práce

31. 1. 2020

Konečný termín pro zveřejnění témat bakalářských, diplomových prací v IS/STAG

8. 2. 2020

Konečný termín pro zápis zápočtů a zkoušek do IS/STAG vykonaných v období od 16. 11. 2019 do 8. 2. 2020

8. 2. 2020

Kontrola počtu kreditů u studentů v prvním roce bakalářského a magisterského navazujícího studia

 

Letní semestr

 

10. 2. 2020 - 9. 5. 2020

Výuka - 1. a 2. roč. bakalářského studia, 1. roč. magisterského navazujícího studia

10. 2. 2020 - 2. 5. 2020

Výuka - 3. roč. bakalářského studia, 2. roč. magisterského navazujícího studia

27. 1. 2020 - 23. 2. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce do IS/STAG pro zkušební období v letním semestru (SZZ květen, červen 2020)

27. 1. 2020 - 23. 2. 2020

Standardní předzápis v IS/STAG na letní semestr (zápis předmětů do studijních plánů, přihlášení rozvrhových akcí) - dle skupiny standardního předzápisu

21. 2. 2020

Zápis do 2. ročníku kombinované formy bakalářského studia - pouze pro účastníky mimořádného studia (MS)

3. 3. 2020

HIT kariéra - veletrh pracovních příležitostí

6. 3. 2020

Konečný termín pro přihlášení témat bakalářských prací na katedře- 2. roč. bakalářského studia, diplomových prací 1. roč. magisterského navazujícího studia

15. 3. 2020

Konečný termín pro zveřejnění termínů konání státních závěrečných zkoušek a zkoušených studentů na katedře pro zkušební období v letním semestru

15. 4. 2020

Konečný termín pro potvrzení konání státní závěrečné zkoušky podpisem studenta na katedře pro zkušební období v letním semestru

7. 4. 2020

Klauzurní práce z anglického a německého jazyka

7. 4. 2020

Akademická obec

30. 4. 2020

Konečný termín pro odevzdání bakalářských prací - 3. roč. bakalářského studia, diplomových prací -  2. roč. magisterského navazujícího studia na katedru - SZZ v letním semestru

15. 5. 2020

Konečný termín pro zápis zápočtů a zkoušek do IS/STAG vykonaných v době od 9. 2. 2020

do 15. 5. 2020

15. 5. 2020

Konečný termín pro odevzdání žádosti o uzavření studia na studijní oddělení - SZZ v letním semestru

11. 5. 2020 - 30. 6. 2020

Zkouškové období

20. 5. 2020 - 3. 6. 2020

Státní závěrečné zkoušky

1. 6. 2020 - 11. 6. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce do IS/STAG pro zkušební období v září (SZZ září 2020)

20. 6. 2020

Konečný termín pro zveřejnění termínů konání státních závěrečných zkoušek a zkoušených studentů na katedře pro zkušební období v září

30. 6. 2020

Konečný termín pro potvrzení konání státní zkoušky podpisem studenta na katedře pro zkušební období v září

4. 6. 2020 - 20. 6. 2020

Přijímací zkoušky

23. 6. 2020 – 24. 6. 2020

Promoce

1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

Letní prázdniny

14. 8. 2020

Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedru – SZZ září

17. 8. 2020 - 22. 8. 2020

Zkouškové období

23. 8. 2020

Konečný termín pro zápis zápočtů a zkoušek do IS/STAG vykonaných v době od 16. 5. 2020 do 22. 8. 2020

31. 8. 2020

Konečný termín pro odevzdání žádosti o uzavření studia na studijní oddělení (pokud chce student uzavřít studium akademickým rokem 2019/20 tj. k 31. 8. 2020)

31. 8. 2020

Kontrola studia – splnění podmínek pro postup do dalšího roku studia

 

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) - vybrané termíny z Harmonogramu akademického roku 2019/20

 

SZZ září 2019

4. 9. 2019 – 17. 9. 2019

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) – pro studenty přihlášené v předchozím akademickém roce prostřednictvím IS/STAG

 

SZZ leden 2020

9. 9. 2019 – 6. 10. 2019

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce do IS/STAG pro zkušební období v zimním semestru (SZZ leden 2020)

30. 9. 2019

Konečný termín zveřejnění okruhů pro státní závěrečné zkoušky vedoucími kateder - pokud byly okruhy změněny

15. 10. 2019

Konečný termín odevzdání upřesnění „Podkladu pro zadání závěrečné práce“ na katedru

31. 10. 2019

Konečný termín pro zveřejnění termínů konání státních závěrečných zkoušek a zkoušených studentů na katedře pro zkušební období v zimním semestru

15. 11. 2019

Konečný termín pro potvrzení konání státní závěrečné zkoušky podpisem studenta na katedře pro zkušební období v zimním semestru

15. 11. 2019           

Konečný termín pro odevzdání bakalářských, diplomových prací na katedru – pro SZZ v zimním semestru

15. 11. 2019

Konečný termín pro odevzdání žádosti o uzavření studia na studijní oddělení – pro SZZ v zimním semestru

2. 1. 2020 – 17. 1. 2020

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 

SZZ květen, červen 2020

15. 10. 2019

Konečný termín odevzdání upřesnění „Podkladu pro zadání závěrečné práce“ na katedru

27. 1. 2020 – 23. 2. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce do IS/STAG pro zkušební období v letním semestru (SZZ květen, červen 2020)

15. 3. 2020

Konečný termín pro zveřejnění termínů konání státních závěrečných zkoušek a zkoušených studentů na katedře pro zkušební období v letním semestru

15. 4. 2020

Konečný termín pro potvrzení konání státní závěrečné zkoušky podpisem studenta na katedře pro zkušební období v letním semestru

30. 4. 2020

Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedru – pro SZZ v letním semestru

15. 5. 2020

Konečný termín pro odevzdání žádosti o uzavření studia na studijní oddělení – pro SZZ v letním semestru

20. 5. 2020 – 3. 6. 2020

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 

SZZ září 2020

15. 10. 2019

Konečný termín odevzdání upřesnění „Podkladu pro zadání závěrečné práce“ na katedru

1. 6. 2020 – 11. 6. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce do IS/STAG pro zkušební období v září (SZZ září 2020)

20. 6. 2020

Konečný termín pro zveřejnění termínů konání státních závěrečných zkoušek a zkoušených studentů na katedře pro zkušební období v září

30. 6. 2020

Konečný termín pro potvrzení konání státní závěrečné zkoušky podpisem studenta na katedře pro zkušební období v září

14. 8. 2020

Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedru – pro SZZ v září

31. 8. 2020

Konečný termín pro odevzdání žádosti o uzavření studia na studijní oddělení – pro SZZ v září a pokud chce student uzavřít studium akademickým rokem 2019/2020

září 2020

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) – termín bude upřesněn v Harmonogramu AR 2020/21